Aplikantka adwokacka Klaudia Bolesławska zwyciężczynią Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Aplikantów Adwokackich im. Stanisława Mikke

  Miło nam poinformować Państwa, że aplikantka adwokacka Klaudia Bolesławska została laureatką I miejsca w Finale Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Aplikantów Adwokackich im. Stanisława Mikke edycji 2020/2021, który odbył się 9 kwietnia 2022 roku w Sali Koncertowej Zamku Królewskiego w Warszawie, uprzednio zdobywając tytuł laureatki I miejsca w Środowiskowym Konkursie Krasomówczym Aplikantów Adwokackich, który odbył się dnia 16 października 2021 roku w Opolu.

  Organizatorem konkursu była Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie oraz Naczelna Rada Adwokacka i Ośrodek Badawczy Adwokatury im. W. Bayera – pomysłodawcy i twórcy tradycji konkursów krasomówczych. Konkurs był wydarzeniem wieńczącym tegoroczną Konferencję Kierowników Szkolenia Aplikantów Adwokackich. W Finale wzięło udział dziesięciu laureatów wyłonionych w eliminacjach międzyizbowych.

  Uczestnicy konkursu swoje wystąpienia prezentowali na podstawie kazusów z zakresu prawa karnego i cywilnego. Problematyka kazusów dotyczyła takich zagadnień jak: zabójstwo w stanie silnego wzburzenia, bezprawne pozbawienie wolności, zabójstwo kwalifikowane, roszczenia z tytułu odpowiedzialności za szkodę i rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych. Kazusy wymagały od uczestników znacznej wiedzy prawniczej, w tym znajomości orzecznictwa Sądu Najwyższego i Sądów apelacyjnych oraz pewnego doświadczenia życiowego.

  Aplikantka Klaudia Bolesławska wystąpiła w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego w zawiłej sprawie karnej o zabójstwo.

  Kryteriami podlegającymi ocenie były poprawność rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego zawartego w kazusie, styl i język przemówienia, jego forma, poprawność fonetyczna, konstrukcja przemówienia, sposób przedstawienia stanu faktycznego, ogólne wrażenie oraz osobowość mówcy.

  Zmagania aplikantów oceniało jury pod przewodnictwem adw. Pawła Gierasa, Prezesa Ośrodka Badawczego Adwokatury im. adw. Witolda Bayera w Warszawie, w składzie: adw. Beata Czechowicz; adw. Marcin Derlacz, Przewodniczący Komisji Aplikacji Adwokackiej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej; adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska, Wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie ds. szkolenia aplikantów adwokackich; adw. Grzegorz Kopeć, Przewodniczący Komisji Szkolenia Aplikantów Adwokackich i Doskonalenia Zawodowego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz adw. Edward Rzepka, Mistrz Mowy Polskiej, były dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach, były członek NRA.

Serdecznie gratulujemy w oczekiwaniu na kolejne sukcesy zawodowe!Klaudia Bolesawskajpg


Klaudia Bolesawska adwokat mikowjpg