Umowa sprzedaży samochodu - wzór.

  

  Jest to powszechnie przez nas zawierana umowa pisemna, która jest niezbędna do przeniesienia własności samochodu. Choć powszechna, jednak gdy przychodzi do jej skonstruowania często borykamy się z problemem co powinna zawierać. W Internecie można znaleźć wiele wzorów. Ich jakość jest różna – część zawiera błędy, nieścisłości, a króluje nadmierne przeładowanie zbędnymi postanowieniami. 

  Większość nazywa taką umowę „umową kupna-sprzedaży”. W naszym prawodawstwie umowa taka to „umowa sprzedaży”, dla odmiany w prawodawstwie niemieckim umowa tego rodzaju to „umowa kupna”. Ale to już jedynie w ramach ciekawostek.

Wzór umowy sprzedaży samochodu.

  Umowa sprzedaży samochodu powinna zwierać kilka podstawowych elementów. Przede wszystkim należy skrupulatnie wypełnić dane Sprzedającego i Kupującego. Następnie dokładnie oznaczyć przedmiot umowy czyli samochód. Do pełni szczęścia wystarczą podpisy. Umową taką sporządzamy w dwóch egzemplarzach dla każdej ze stron. Przy czym, jeśli osób uczestniczących w transakcji jest więcej – nadal wystarczą dwa egzemplarze, nic oczywiście nie stoi na przeszkodzie aby sporządzić więcej egzemplarzy dla każdej z osób.

  Przygotowany dla Państwa wzór umowy sprzedaży samochodu został opracowany w taki sposób aby można było oznaczyć dwóch sprzedających i dwóch kupujących. Praktyka pokazuje, iż w obecnych czasach najczęściej samochody są kupowane do współwłasności – chociażby z uwagi na zniżki w obowiązkowym ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej.

  Wzór umowy sprzedaży samochodu zawiera elementy, które można z łatwością wykreślić gdy są zbędne.


Co robić gdy kupiony samochód ma ukrytą wadę?

  Wada ukryta samochodu to taka wada, o której jako kupujący nie zostaliśmy poinformowani przez sprzedawcę. Wada musi być na tyle poważna, że obniża wartość samochodu lub jego użyteczność. Inaczej mówiąc, jest to najczęściej coś co wymaga naprawy. Jednakże jest to element, który obiektywnie jest ważny, nie zaliczymy do wad ukrytych żarówki czy też chociażby wycieraczek. Dodatkowo naszym zadaniem będzie udowodnienie, że o wadzie tej nie wiedzieliśmy przy zawieraniu umowy sprzedaży samochodu.

  Jeśli powyższe warunki zostały spełnione, możemy skorzystać z rękojmi. Rękojmia to taki rodzaj gwarancji, która obowiązuje przez okres 2 lat od chwili zakupu. Niestety często zdarza się, że sprzedawcy twierdzą, że rękojmia ich nie obowiązuje ponieważ nie są przedsiębiorcami tylko sprzedają jako osoby prywatne. Twierdzenia takie są nieprawdziwe. Rękojmia obowiązuje każdego sprzedawcę. I nie ma w tym przypadku również znaczenia czy zapis o rękojmi znajduje się w umowie sprzedaży samochodu czy też nie.

Jakie roszczenia nam przysługują? 

  Jako kupujący mamy do wyboru następujące sposoby skorzystania z rękojmi, możemy: 

  • żądać obniżenia ceny – obniżenie ceny powinno wynosić tyle o ile samochód stracił na wartości przez wadę,
  • żądać usunięcia wady – czyli aby sprzedawca np. wymienił lub naprawił uszkodzony element samochodu,
  • żądać wymiany samochodu na inny pozbawiony wad – wydaje się, że z tej możliwości skorzystamy głownie w przypadku zakupu nowych samochodów,
  • odstąpić od umowy i żądać zwrotu pieniędzy – ale tylko w przypadku gdy wada jest istotna czyli na tyle poważna, że samochód nie nadaje się do jazdy.
  

  Wszystkie powyższe roszczenia powinny dla bezpieczeństwa zostać sformułowane na piśmie. Niestety, jak pokazuje praktyka,  bardzo często sprawy dotyczące rękojmi swój finał odnajdują w Sądzie.


  
  Jeśli pojawią się u Państwa wątpliwości lub z innego powodu wydaje się Państwu niezbędna
pomoc prawna, Kancelaria Adwokacka Bolesławski w Mikołowie jest do Państwa dyspozycji.

             

car-5787406_1280png