Kancelaria Adwokacka w Mikołowie i Żorach świadczy usługi z zakresu:

Prawa Karnego:
 • obrona Klientów na wszystkich etapach postępowania:
  przygotowawczego (Policja, prokuratura), sądowego, wykonawczego,
 • sporządzanie wniosków, zażaleń, apelacji,
 • postępowania w sprawie dozoru elektronicznego, odroczenia wykonania kary, przerwy w wykonaniu kary,
 • reprezentacja pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych.
Prawa Cywilnego:
 • sporządzanie i opiniowanie umów,
 • reprezentacja przed Sądami wszystkich instancji,
 • postępowania egzekucyjne,
 • windykacja należności,
 • zadośćuczynienie, odszkodowania, postępowania przeciwko ubezpieczycielom,
 • ochrona dóbr osobistych,
 • zasiedzenie,
 • służebności, służebność przesyłu,
 • współwłasność.

Prawa Rodzinnego:
 • rozwód,
 • alimenty na dzieci, małżonka,
 • kontakty z dzieckiem,
 • podział majątku wspólnego,
 • zaprzeczenie ojcostwa,
 • przysposobienie.
Prawa Spadkowego:
 • sporządzenie testamentu,
 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • dział spadku,
 • zachowek,
 • wydziedziczenie,
 • zabezpieczenie spadku.

Prawa Gospodarczego i Handlowego:
 • obsługa przedsiębiorców: jednoosobowych działalności gospodarczych i spółek,
 • własność intelektualna,
 • dochodzenie należności,
 • negocjacje.
Prawa pracy:
 • opiniowanie umów,
 • mobbing,
 • zaległości w wynagrodzeniu,
 • dochodzenie należności za nadgodziny,
 • sprawy związanie z nieuzasadnionym rozwiązaniem stosunku pracy.
Prawa administracyjnego:
 • reprezentacja przed Organami Administracyjnymi,
 • skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 • wnioski, odwołania, sporządzanie pism.
  Zachęcamy Państwa do odwiedzin na naszym Blogu -
Nieregularniku, gdzie staramy się poruszać interesujące kwestie.